© Copyright

Al tekst og alle billeder på denne blog er omfattet af copyright og de love, der anvendes til beskyttelse heraf. Med andre ord: Citer kun tekst og billeder med tydelig kildeangivelse, vidersend og kopier ikke hverken tekst eller fotos uden skriftlig samtykke fra mig.

Det er ulovligt ifølge dansk lovgivning, og desuden er det virkelig uopdragent at stjæle andre folks arbejde!